Matkaehdot

Yleiset matkapakettiehdot ja Elämysmatkojen erityisehdot

Elämysmatkoilla (Milargo Ltd Oy) on valmismatkoista voimassaoleva takuu Kilpailu- ja Kuluttajavirastolla, joka on matkanjärjestäjän toimintaa valvova viranomainen (www.kkv.fi) Valmismatkaliikenteen rekisteritunnus: 3949/00/MJ Mv.


Yleiset matkapakettiehdot

Nämä sopimusehdot ovat Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemat. Ehtoja sovelletaan 1.7.2018 alkaen tehtyihin sopimuksiin. Ehdot on laadittu ottaen huomioon matkapaketteja ja yhdistettyjä matkajärjestelyjä koskevan direktiivin (EU 2015/2302) ja matkapalveluyhdistelmistä annetun lain (901/2017/www.finlex.fi/laki/alkup/2017/20170901) pakottavat säädökset.

Yleiset matkapakettiehdot löytyvät täältä.


Eurooppalainen sairaanhoitokortti

Suosittelemme asiakkaillemme maksuttoman eurooppalaisen sairaanhoitokortin tilaamista verkossa Kelan asiointipalvelussa tai Kelan konttoreista. Kortilla saat lääketieteellisistä syistä välttämättömän sairaanhoidon EU- ja ETA-maissa sekä Sveitsissä. Kohteiden turvallisuutta ja muita vastaavia tietoja on saatavissa ulkoministeriöstä ja terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta; esim. kyseisten tahojen Internet-sivustoilta www.um.fi ja www.thl.fi.


Matkavakuutus

Suosittelemme matkavakuutuksen ottamista jo matkavarauksen yhteydessä peruutuskulujen ja mahdollisen sairastumisen varalta. Matkustaja vastaa itse vakuutusturvastaan ja sen kattavuudesta. Vakuutus on peruutuskorvauksien saamiseksi maksettava viimeistään 3 vuorokautta ennen matkan alkua. Suosittelemme tarkistamaan voimassa olevan vakuutuksen korvausehdot vakuutusyhtiöstäsi. Voimassa olevasta vakuutuksesta tulee esittää pyydettäessä todistus matkanjohtajalle tai oppaalle. Matkanjärjestäjä voi tarvittaessa evätä ilman matkavakuutusta tulevan asiakkaan osallistumisen matkaan ja järjestäjä ei näissä tapauksissa ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle aiheutuvia kuluja tai vahinkoa.


Matkustusasiakirjat

Matkustajan on itse huolehdittava tarvittavista asiakirjoista (passi, viisumi, USA:n sähköinen matkustuslupahakemus ESTA, lentolippu) sekä tarkistettava niiden ja varauksiin annettujen nimien oikeellisuus ja vastaavuus toisiinsa. Tarkista myös kuljetusten lähtöajat. Emme vastaa vahingosta, mikäli matka estyy tai keskeytyy puutteellisten tai virheellisten matka-asiakirjojen (esim. rikkinäisen passin) tai viisumin eväämisen tai puuttumisen vuoksi.


Tärkeää huomioitavaa Yhdysvaltoihin tai Kanadaan matkustettaessa

Matkustajan tulee tehdä ESTA-hyväksyntä Internetin kautta viimeistään 72 tuntia ennen matkaansa. ESTA-hyväksyminen on voimassa kaksi vuotta tai lyhyemmän ajan, mikäli passi vanhenee ennen sitä tai passin tiedot muuttuvat. ESTA-hyväksynnän puuttuessa voidaan matkustajilta evätä pääsy koneeseen.

ESTA tarkoittaa sähköistä matkustuslupajärjestelmää (Electronic System for Travel Authorization). ESTA on Yhdysvaltain hallituksen kehittämä internet-hakujärjestelmä, jonka tarkoituksena on esiseuloa matkustajat ennen kuin heille myönnetään lupa saapua Yhdysvaltoihin. 12. tammikuuta 2008 voimaan astuneiden tiukentuneiden turvallisuussäännösten seurauksena Visa Waiver -ohjelman alaisuudessa matkustavien vierailijoiden on haettava matkustuslupaa ennen Yhdysvaltoihin matkustamista. Lisäksi jokaisella matkustajalla on oltava koneluettava passi, jotta maahantulolupa Yhdysvaltoihin myönnettäisiin.

Lue lisää ESTA-hakemuksesta täältä >>

TEE VIRALLINEN ESTA-HAKEMUS VERKOSSA >>

Huom! Matkustajat, jotka ovat vierailleet 1.3.2011 jälkeen Irakissa, Iranissa tai Sudanissa tarvitsevat viisumin. Kyseisille matkustajille ei riitä pelkkä ESTA-matkustuslupa.

Kanadan maahantuloviranomaisilla on lakisääteinen oikeus saada tiettyjä matkustajatietoja Kanadaan, Kanadasta ja sen kautta kulkevien lentojen varauksista. Tietyiltä kansainvälisiltä matkustajilta vaaditaan 15.3.2016 alkaen uusi maahanpääsyviisumi, Electronic Travel Authorization (eTA). eTa-viisumi on pakollinen viisumivapaiden maiden kansalaisille, joilla ei ole pysyvää viisumia tai oleskelulupaa Kanadassa (eTA-viisumia ei vaadita USA:n kansalaisilta). eTA-viisumi haetaan verkosta, ja sen hinta on 7 Kanadan dollaria (noin 5 euroa).

Viisumia on suositeltavaa hakea vähintään 72 tuntia ennen lentoa.

HAE ETA-VIISUMIA KANADAAN VERKOSSA >>


Asiakkaan velvollisuudet ja vastuu

Asiakkaan on noudatettava matkan aikana matkanjohtajan, viranomaisten, järjestäjän tai järjestäjän edustajan antamia matkan toteuttamiseen liittyviä ohjeita ja määräyksiä sekä kuljetusvälineiden järjestyssääntöjä.

Asiakas ei saa häiritä käyttäytymisellään muita matkustajia tai aiheuttaa käyttäytymisellään itselleen tai muille matkustajille haittaa tai vaaraa. Jos asiakas olennaisesti laiminlyö velvollisuutensa, voidaan hänen matkalle lähtönsä evätä tai hänet voidaan poistaa matkalta. Tällöin asiakkaalla ei ole oikeutta maksun palautukseen ja hän vastaa itse kaikista kotimatkastaan aiheutuvista kuluista.

Asiakas on vastuussa vahingoista, jotka hän tahallisella, varomattomalla tai huolimattomalla menettelyllään aiheuttaa itselleen, järjestäjälle tai kolmansille osapuolille muun muassa rikkomalla yllämainittuja määräyksiä.

Asiakkaan tulee ilmoittaa matkanjärjestäjälle sellaiset yhteystiedot, joista hänet tavoittaa ennen matkaa ja matkan aikana.

Matkustajan henkilökohtaiseen terveydentilaan liittyvien erityistarpeiden ohjeistuksen hankkimisesta matkustaja vastaa itse. Matkustajan on ilmoitettava matkanjärjestäjälle mahdollisista terveydentilaan liittyvistä erityistarpeista etukäteen.

Asiakkaan tulee olla välittömästi yhteydessä suoraan matkanjärjestäjään, mikäli havaitsee matkan aikana virheen.


Erityisehtojen soveltaminen

Elämysmatkojen matkatuotteiden kuljetusmuotoa koskevien määräysten, reittilentojen varaus- ja myyntiehtojen sekä matkan erityisluonteesta johtuvien majoitusehtojen vuoksi sovellamme matkoillamme seuraavia erityisehtoja yleisten matkapakettiehtojen ohella.


Palveluun ja matkoihin tehtävät muutokset

Elämysmatkat voi tarvittaessa tehdä matkajärjestelyihin kokonaisuuden kannalta vähäisiä muutoksia, jotka eivät ole virheitä, eivätkä oikeuta matkan peruuttamiseen tai hyvitykseen matkasta. Virheitä eivät ole lentoaikataulun muutokset enintään 8 tuntia (eteen- tai taaksepäin) tai majoituksen vaihtuminen vastaavan tasoiseen, jos sijainti ja muut palvelut eivät olennaisesti muutu.

Jos järjestäjä ei voi siitä riippumattomista syistä noudattaa sovittua matkasuunnitelmaa, järjestäjällä on oikeus muuttaa matkareittejä ja muita matkan osia, kuten aikataulua, yöpymispaikkaa ja kuljetusvälinettä tai tehdä matkaohjelmaan muita muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta matkan luonnetta. Esim. vallitsevat sääolosuhteet voivat vaikuttaa matkaohjelmaan. Muutoksista on ilmoitettava asiakkaalle viipymättä. Asiakas on edellä tarkoitetuista muutoksista huolimatta velvollinen maksamaan matkan hinnan ja muut sovitut maksut.

Yleisten matkapakettiehtojen mukaisista nimenmuutoksista ja palvelujen osittaisista peruutuksista perimme toimistokuluina 50 euroa / henkilö sekä toimenpiteestä aiheutuneet todelliset kulut.


Matkapaketit

Matkapakettien hinnat sisältävät tavallisesti lennot charter- tai reittikoneella, majoituksen ja lentokenttäkuljetukset. Osassa matkakohteista on Elämysmatkojen opaspalvelut ja osaan matkoja sisältyy erillistä matkaohjelmaa ja/tai pääsylippuja esimerkiksi urheilutapahtumiin.

Matkavaraus on sitova asiakkaan maksettua ennakkomaksun. Ennakkomaksun suuruus riippuu matkan kohteesta ja luonteesta. Yleisimmin varausmaksun suuruus on 30% – 50% matkan hinnasta. Asiakas hyväksyy samalla voimassa olevat yleiset matkapakettiehdot ja Elämysmatkojen matkaehdot sekä ne myyntimateriaalin tietoihin mahdollisesti tulleet muutokset, jotka ilmoitetaan matkavarauksen yhteydessä.

Tietyissä matkoissa (esim. urheilu-, olympia- ja helihiihtomatkat) varausmaksu on korkeampi, sillä heti toteutuvat matkan kulut ylittävät perusvarausmaksun. Myös sellaiset lento- ja hotellimaksut (tavallisesti erikseen räätälöidyissä matkoissa), jotka tulevat Elämysmatkojen maksettavaksi heti, maksetaan varausmaksun yhteydessä. Nämä maksut ovat osa varausmaksua. Varausmaksun määrä selviää matkakuvauksesta.

Loppulaskun eräpäivä määräytyy majoituksentarjoajan ja/tai lentoyhtiön varausehtojen mukaan. Sama koskee erikseen tilattuja yksittäis- tai ryhmämatkoja. Loppumaksu on suoritettava viimeistään laskussa määriteltynä eräpäivänä, joka on tavallisesti 70 päivää ennen matkan alkua, mutta riippuu matkan luonteesta.

Varausmaksu on suoritettava viimeistään eräpäivänä. Mikäli maksu ei kirjaudu 5 pankkipäivään mennessä eräpäivänä, matkanjärjestäjällä on oikeus perua asiakkaan osallistuminen matkalle.

Mikäli maksut suoritetaan myöhässä, ei voida taata, että vastaava palvelu on yhä saatavana. Elämysmatkoilla on oikeus periä mahdollisesta uudelleenvarauksesta aiheutuvat kulut asiakkaalta. Veloitus muistutuslaskusta on 10 euroa. Matkanjärjestäjällä on oikeus purkaa sopimus, jos matkustaja ei ole maksanut matkan hintaa viimeistään sovittuna maksupäivänä. Maksun laiminlyönti ei vapauta tilaajaa matkaan liittyvistä velvoitteista, esim. matkatoimiston edelleen maksamista ennakkomaksuista.

Matkanjärjestäjällä on oikeus muutoksiin hintojen (esim. polttoainelisä lennolla) ja/tai valuuttakurssien muuttuessa. Loppumaksun hinta tarkistetaan valmismatkaehtojen mukaisesti kurssimuutosten varalta loppumaksun yhteydessä. Heikentyneen eurokurssin vaikutus matkan hintaan peritään asiakkaalta, jos kurssimuutoksen vaikutus on yli 10 euroa / henkilö.

Elämysmatkat ei vastaa urheilu- ja kulttuuritapahtumien peruutuksista tai niiden ajankohtien siirrosta. Mikäli tapahtuma peruutetaan tapahtuman järjestäjien toimesta, palautetaan pääsylippujen osuus täysimääräisenä. Mikäli asiakas haluaa peruuttaa myös muut matkajärjestelyt, peritään niiden osalta todelliset toteutuneet kulut sisältäen toimistokulut 50 euroa / henkilö.


Asiakkaan velvollisuudet ja vastuut

Matkustaja ja matkanvaraaja vastaavat kaikista tekemistään varauksista, peruutuksista, muutoksista sekä tilanteista, jolloin matkustaja ei varauksesta huolimatta käytä varattua paikkaa tai peruuta varausta ennen matkaa sekä muista mahdollisista kuluista. Elämysmatkat ei vastaa matkan keskeytymisestä tai peruuntumisesta aiheutuneista kustannuksista, jotka johtuvat asiakkaan puutteellisista matkustusasiakirjoista.

Elämysmatkat ei vastaa asiakkaan matkustusasiakirjojen hankkimisesta aiheutuvista kuluista.

Elämysmatkat ei vastaa asiakkaan antamien varaustietojen virheellisyydestä eikä niiden korjaamisesta aiheutuneista kuluista.

Asiakkaan vastuulla on tarkistaa ennen matkan vahvistamista ja maksamista seuraavat asiat:

  • Varaustietojen oikeellisuus (esim. päivämäärät, matkustajien passin mukaiset nimitiedot)
  • Passin voimassaolo sekä matkakohteen vaatimuksista riippuen viisumi tai kauttakulkuviisumit
  • Tarvittavat suojaukset ja rokotukset sekä terveysmääräysvaatimukset matkakohteittain voi tarkistaa: Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta www.thl.fi ja terveysmääräykset, matkustustiedotteet sekä poikkeustilanteet ulkoasiainministeriön verkkosivuilta www.um.fi

Asiakkaan on huolehdittava ennen matkalle lähtöä riittävästä vakuutusturvasta ja sen kattavuudesta, jonka hän katsoo matkalla tarvitsevansa (matka- ja matkatavaravakuutus). Suosittelemme matkavakuutuksen ottamista jo matkaa varattaessa, mahdollisten sairaudesta johtuvien peruutuskulujen kattamiseksi. Kehotamme perehtymään matkavakuutuksen peruutusta koskeviin erityisehtoihin tarkkaan. Joihinkin vakuutuksiin saattaa sisältyä vastuunrajoituskohta, jonka seurauksena matkustajan oma vastuu laajenee. Vakuutuksen tulee olla maksettu viimeistään 3 vrk ennen matkan alkamista. Vakuutuksen voi ostaa netistä tai asiakaspalvelusta.

Asiakkaalla on velvollisuus tarkistaa matkustaja- ja yhteystietojen paikkansapitävyys. Asiakkaan vastuulla on tarkistaa lentojen lähtöajat sekä, mahdolliset aikataulun tai lähtöterminaalien muutokset ennen matkaa ja matkan aikana. Yleisen suosituksen mukaan lentokentälle on saavuttava Euroopassa viimeistään kaksi (2) tuntia ennen lähtöä. Tiukentuneiden turvamääräysten vuoksi suosittelemme varaamaan riittävästi aikaa (3-5 tuntia) lentokenttämuodollisuuksiin. Lisätietoja saa suoraan lentoyhtiöiden Internet-sivuilta. Asiakkaan vastuulla on saapua sovittuun aikana lentokentälle / hotelliin / kisapaikalle jne. Havaitessaan puutteita tuotteen tasossa tai tuottajan palvelussa matkustajan tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä suoraan palveluntuottajaan paikan päällä tai matkadokumenteissa olevaan palveluntuottajan numeroon, mikäli matkalla ei ole Elämysmatkojen matkanjohtajaa.  Mikäli matkalla on mukana Elämysmatkojen matkanjohtaja, on asiakkaan otettava ensisijaisesti yhteyttä matkanjohtajaan virheen korjaamiseksi.


Matkan peruminen

Matkustajan on viipymättä ilmoitettava Elämysmatkoille matkan peruutuksesta. Matkojen erityisluonteen vuoksi Elämysmatkoilla on oikeus periä asiakkaalta perumisesta aiheutuvat todelliset kulut. Niin hiihto- kuin urheilumatkoissa sovelletaan omia erityisperuutusehtoja. Matkakohtaiset erityisperuutusehdot ovat luettavissa jokaisen matkan omilta tuotesivuilta. Olympiamatkojen, useimpien opastettujen kiertomatkojen ja useimpien urheilumatkojen kohdalla, perumisen kulut ovat heti varauksen vahvistamisen jälkeen yhtä suuret tai suuremmat kuin asiakkaan maksama varausmaksu.

Mahdollisissa peruutustapauksissa perimme matkanjärjestäjälle kyseisellä hetkellä aiheutuvat todelliset kulut (sis. korvauksen peruutuksen aiheuttamasta työstä). Jos yleisten valmismatkaehtojen mukainen peruutus tapahtuu enemmän kuin 70 päivää ennen matkaa, palautetaan matkan hinta vähennettynä varausmaksun määrällä. Mikäli matka peruutetaan tämän jälkeen, palautamme matkan hinnan vähennettynä varausmaksulla ja toteutuneilla kuluilla, joka saattaa olla 100% matkan osuudesta, etenkin jos matkan ajankohta on lähellä.

Kirjoitettua lentolippua ja pääsylippuja tai muita erikoislippuja ei voida peruuttaa. Jos matka peruutetaan, peruuntuu myös erikoislippuvaraus automaattisesti. Peruutetuista lipuista matkanjärjestäjä perii täydet kulut.

Pääsylippuvaraukset ovat aina sitovia ja peruutuskulut ovat 100%.

Mikäli matkustajien määrä huoneessa tai huoneistossa muuttuu, on Elämysmatkoilla oikeus periä muutoksesta aiheutuneet lisäkulut jakamalla ne matkustajien kesken. Mikäli majoitustyypin muutos ei ole mahdollinen on Elämysmatkoilla oikeus periä paikan peruneelta siitä aiheutuvat todelliset kulut.


Maksulliset lisäpalvelut ja maksunpalautukset

Matkan yhteyteen on mahdollista ostaa lisäpalveluja, esimerkiksi varata päiväretkiä, opastuksia tai pääsylippuja tapahtumiin. Käyttämättä jätetyistä palveluista ei ole palautusoikeutta. Emme takaa, että lisäpalveluja voidaan kaikissa olosuhteissa ja matkakohteissa järjestää. Elämysmatkoilla on oikeus antaa paremmat järjestelyt, esim. majoitus kuin mitä varaus edellyttää. Elämysmatkoilla ei ole velvollisuutta järjestää samoja lisäpalveluja kaikille matkustajille.


Lapsihinnat ja alennukset

Lisätietoja lapsialennuksista toimistolta.

Alle 18-vuotias matkustaja ei voi osallistua matkalle ilman huoltajaa.


Reklamaatiot

Matkaa koskevat valitukset ja huomautukset tulee tehdä välittömästi aiheen ilmaannuttua kohteessa oppaillemme tai omatoimimatkoilla suoraan hotelliin, kuljetusyhtiöön, ravintolaan tai vastaavaan. Mikäli ongelma ei ratkea matkan aikana, kirjallinen vahingonkorvausvaatimus tulee laatia matkanjärjestäjälle kirjallisena kohtuullisessa ajassa.


Matkanjärjestäjän peruutusoikeus

Järjestäjällä on oikeus peruuttaa matka, jos

a) matkalle ei ole ilmoittautunut riittävästi osanottajia. Järjestäjän oikeus on päättää kunkin matkan tarvittava minimimäärä. Peruutuksesta on ilmoitettava asiakkaalle niin pian kuin mahdollista huomioiden matkan pituuden ja luonteen.

b) järjestäjän mahdollisuudet toteuttaa matka sovitulla tavalla ovat sopimuksen päättämisen jälkeen olennaisesti vaikeutuneet matkakohteessa tai sen läheisyydessä ilmenneiden sotatoimien, luonnonmullistuksen, lakon tai vastaavan tilanteen takia taikka, jos matkaa ei muusta odottamattomasta syystä voida toteuttaa vaarantamatta asiakkaan henkeä tai terveyttä. Myös oleellisesti muuttuneet olot matkakohteessa ovat peruste matkan peruuttamiseen. Peruuttamisesta on ilmoitettava asiakkaalle niin pian kuin mahdollista.

Matkanjärjestäjä Elämysmatkat ei vastaa vahingoista tai peruutuksista, jotka aiheutuvat force majeure -syistä, lakkotilanteista, luonnon katastrofeista, poliittisista selkkauksista, kohteessa vallitsevista lumi- tai sääolosuhteista, matkanjärjestäjästä riippumattomista muutoksista tai verkkosivuilla mahdollisesti olevista kirjoitus- tai painovirheistä.